Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

datum
09/12/2022
tot
12/03/2023
taal
Engels
 
locatie

UABB, Shenzhen

toegang

Gratis

Urban Cosmologies

Met als thema "Urban Cosmologies" richt de 9e Bi-City Biennale of Urbanism\Architecture van Shenzhen zich op de duurzame, groene en ecologische ontwikkeling van steden met het oog op China's CO2-doelstellingen, en onderzoekt de stedenbouwkundige strategieën die een antwoord bieden op de wereldwijde klimaatverandering. Steden, als de voornaamste leefomgeving van de mens, zijn cruciaal om deze doelstellingen te bereiken. Onder invloed van veranderingen op het gebied van klimaat en ecologie ontwikkelen steden zich om verschillende oplossingen mogelijk te maken. Het ontwikkelen en toepassen van nieuwe technologieën kan bijdragen aan een nieuwe benadering voor de toekomst, die ecologisch groener, veiliger, duurzamer en beter geïntegreerd met de natuur is.

 

Over Zoöp

Have we met? bouwt voort op het organisatiemodel van Zoöp – een zoölogisch coöperatief – dat door Het Nieuwe Instituut en een brede groep partners wordt ontwikkeld. Een Zoöp streeft ernaar de belangen van niet-menselijk leven in haar organisatorische besluitvormingsproces te integreren. Een ‘spreker voor de levenden’ in het bestuur van een Zoöp fungeert als waarnemer, adviseur en leraar op het gebied van niet-menselijke belangen, en beschermt al het leven waar die organisatie mee in aanraking komt.

Have we met? Humans and Non-humans on Common Ground is mede mogelijk gemaakt door:

Aric Chen (Algemeen en Artistiek Directeur, Het Nieuwe Instituut)
Francien van Westrenen (Hoofd Agentschap, Het Nieuwe Instituut)
Klaas Kuitenbrouwer (senior onderzoeker bij Het Nieuwe Instituut en initiator van Zoöp) en Ellen Zoete (programmamanager bij Het Nieuwe Instituut)
Studio Ossidiana
Mislav Žugaj en Gailė Pranckūnaitė